Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Äidinkielen opiskelu muodossa kuin muodossa kannattaa aina!Ajankohtaista

Maaliskuun aikana pohdimme mm. Minna Canthin elämää ja saavutuksia - mitä on esim.  tasa-arvo?

Miltä näyttää Suomen kevääseen heräävä luonto?

Porot - pienet koululaiset

Poroissa opiskelevat innokkaat 9 - 11 -vuotiaat. Tuntien tavoitteena on kehittää kieltä monipuolisesti erilaisten luku- ja kirjoitusharjoitusten sekä puheilmaisun kautta. Lisäksi tutustutaan tarkemmin kielen rakenteeseen kieliopin kautta ja pyritään kehittämään luetun ymmärtämistä ja soveltamista, oppilaiden taitotason mukaisesti. Toiminnan tarkoituksena on syventää lasten Suomi-tietämystä ja innostaa suomen kielen sekä kirjallisuuden harrastamiseen. Positiivisen ja kannustavan oppimisympäristön luomiseksi Porot käyttävät erilaisia työtapoja, kuten esimerkiksi pelejä, leikkejä, projekteja, ryhmä- ja paritöitä. Opiskelun tukena käytetään Kulkuri 3/5 -oppikirjaa ja Kynäkulkurin 3/5 -tehtäväkirjaa (SanomaPro).

Joutsenet - esi- ja alkuopetusikäiset

Joutsenissa opiskelevat esi- ja alkuopetusikäiset, 6 - 8 -vuotiaat lapset. Opetuksen tavoitteena on kehittää lasten suullista ja kirjallista kielitaitoa sekä kannustaa lapsia suomen kielen ylläpitämiseen ja kulttuurin tuntemukseen erilaisten työtapojen kautta. Esiopetusikäiset tutustuvat aakkosiin ja äänteisiin sekä harjoittelevat luku- ja kirjoitustaidon alkeita. Tunneilla vahvistetaan jo olemassa olevaa tai kehittyvää luku- ja kirjoitustaitoa sekä harjoitellaan peruskielioppiasioita. Lapsia rohkaistaan suulliseen ja kirjalliseen tuottamiseen, esimerkiksi näytelmien, runojen, satujen, piirrosten kautta. Akateemisten taitojen lisäksi Joutsenet saavat myös mahdollisuuden mukavaan yhdessä tekemiseen samanikäisten suomenkielisten lasten kanssa. Opetuksen tukena alkuopetuksessa käytetään Pikkumetsä-sarjaa (SanomaPro).

Siilit - eskarilaiset

Siilit leikkivät, pelaavat, askartelevat, laulavat ja loruilevat suomen kielellä. Tässä ryhmässä meni ei ole vielä koulumaista vaan tarkoitus on oppia, harjoitella ja ylläpitää suomen kieltä iloisesti, leikin varjolla ja hauskanpidon lomassa. Tavoitteena on rohkaista lapsia suomen kielen käyttämiseen sekä ylläpitää ja kehittää jo olemassa olevaa kielitaitoa. Ryhmässä myös käsitellään suomalaista kulttuuria ja pyritään lisäämään lasten tietämystä Suomesta. Siilien touhuissa korostuvat erityisesti sosiaalisten taitojen kehittyminen, ryhmässä toimimisen taidot ja tutustuminen muihin suomenkielisiin lapsiin.

Kuutit - muskari, alle 3-vuotiaat

Kuutit osallistuvat yhdessä vanhempien kanssa noin 45 minuutin mittaiseen leikki- ja laulutuokioon. Kuutit loruilevat, laulavat ja leikkivät suomalaisia ja Suomessa tuttuja loruja, lauluja ja laululeikkejä, jotka tukevat heidän kielellistä ja motorista kehitystä. Kuuteilla on käytössään myös erilaisia rytmisoittimia. Muskari tarjoaa mahdollisuuden lapsen ja vanhemman mukavaan yhdessäoloon sekä suomenkielisten ystävien löytämiseen.